Khung Pallet Sơn Tĩnh Điện Chồng Xếp

Khung Pallet Sơn Tĩnh Điện là dạng khung chứa hàng đặc biệt có tên gọi Tiếng Anh là Nestainer được sơn tĩnh điện làm cho khả năng sử dụng càng được nâng cao vì khung pallet rất chắc chắn mà lại con không bị rỉ sét

  1. Khung Pallet Thép Lồng Ghép Sơn Tĩnh Điện

    Khung Pallet Thép Lồng Ghép Sơn Tĩnh Điện

    Công ty sản xuất khung pallet thép lồng ghép sơn tĩnh điện, pallet sơn tĩnh điện xếp chồng theo tiêu chuẩn EU thương hiệu nổi tiếng của thị trường Việt Nam.
  2. Khung Nestainer Pallet Sơn Tĩnh Điện

    Khung Nestainer Pallet Sơn Tĩnh Điện

    Khung Nestainer Pallet Sơn Tĩnh Điện là dạng khác của pallet được lắp ghép có cấu trúc khung xung quanh có thể xếp chồng các Pallet Nestainer thành kệ
gotop